• Bill counter ZJ-5100A

  Máy đếm tiền siêu thông minh – BILL COUNTER ZJ-5100A

  • Tự động nhận dạng và phân biệt mệnh giá
  • Có chức năng đếm chia mẻ ( đếm lập tình số )
  • Có chức năng tự động sửa lỗi
  • Có hai màn hình số đếm
  • Tự động khởi động và dừng

  Hotline: 0909906896

 • Bill Counter ZJ-5700B

  Đếm cộng dồn: chức năng đếm cộng dồn lên đến 999 tờ.
  Chức năng đếm tiền tự động: tự động đếm khi đặt tiền vào khay và tự động dừng khi đếm hết.
  Tự điều chỉnh lỗi: chức năng tự động hiển thị sự cố và điều chỉnh.

 • Máy đếm tiền cao cấp – Xinda Super BC 28

  Máy đếm tiền cao cấp – Xinda Super BC 28

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • Máy đếm tiền ZJ-A10

  Máy đếm tiền Minh Phát ZJ-A10 chuyên dùng cho ngân hàng, công nghệ Nhật Bản mới nhất 2016, công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường

 • Máy đếm tiền ZJ-A11

  Máy đếm tiền ZJ-A11 chuyên dùng cho ngân hàng, sử dụng công nghệ Nhật Bản

 • Máy đếm tiền ZJ-A9

  ZJ-A9 là loại máy đếm tiền chuẩn A, chất lượng đạt những tiêu chuẩn rất khắc khe, chuyên đến ở kho quỹ ngân hàng.

 • MODUL 0618

  Máy đếm tiền siêu bền, siêu thông minh – MODUL 0618

  • Kiểm tra ảnh chìm
  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • MODUL 2618

  Máy đếm tiền cao cấp – MODUL 2618

  • Kiểm tra ảnh chìm
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • Xinda 2166F

  Máy đếm tiền thông minh – Xinda 2166F

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại
  • Đếm ấn định số

  Hotline: 0909906896

 • Xinda Super BC – 21F

  Máy đếm tiền thông minh – Xinda Super BC – 21F

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • Xinda Super BC-28F

  Máy đềm tiền siêu thông minh – Xinda Super BC-28F

  • Kiểm tra cả bó
  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme

  Hotline: 0909906896

 • Xinda XD-1000F

  Máy đếm tiền siêu bền – Xinda XD-1000F

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại
  • Đếm ấn định số
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896