Xindu SH 688

Xindu SH 688 – Máy đếm tiền siêu thông minh

• Kiểm tra tiền siêu giả Polyme

Hotline: 0909906896

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Model
Thông số kỹ thuật
Loại tiền Tiền giấy và Polime
Mặt số • –
Chức năng • Kiểm tra tiền giả
• Kiểm tra tiền siêu giả Polyme