Jingrui JR-2880

Jingrui JR-2880 – Máy đếm tiền cao cấp

• Kiểm tra tiền giả
• Phát hiện tiền lẫn loại

Hotline: 0909906896

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Model
Hãng sản xuất JINGRUI
Thông số kỹ thuật
Loại tiền Tiền giấy và Polime
Mặt số • Mặt số kéo dài
Chức năng • Kiểm tra tiền giả
• Phát hiện tiền lẫn loại
• Đếm ấn định số
• Đếm cộng dồn

Thông tin thêm về Jingrui JR-2880

Máy đếm tiền tự động nhận biết mọi mệnh giá, hệ thống mắt thần đa chức năng. Phát hiện tiền giả, tiền siêu giả, tiền lẫn loại, tiền nhiễm hoá chất, rách nát, ấn định số tờ cần đếm. Cộng luỹ kế. Hiển thị 01 mặt số với đồng hồ kéo dài lên quầy. Có hệ thống hút lọc bụi