3D DMS-2010A

Máy đếm tiền 3D-DMS-2010A

• Kiểm tra tiền giả
• Kiểm tra tiền siêu giả Polyme

Hotline: 0909906896

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Model
Hãng sản xuất 3D
Thông số kỹ thuật
Loại tiền Polime
Mặt số • –
Chức năng • Kiểm tra tiền giả
• Kiểm tra tiền siêu giả Polyme