• 3D-5800

  Máy đếm tiền mini 3D-5800

  • Kiểm tra tiền giả
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-658

  Máy đếm tiền 3D-658

  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • 3D-668

  Máy đếm tiền 3D-668

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • 3D-668

  Máy đếm tiền kiểu đứng 3D-668

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-886

  Máy đếm tiền 3D-886

  • Kiểm tra tiền giả
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-9500

  Máy đếm tiền mini 3D-9500

  • Kiểm tra tiền giả
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-9500

  Máy đếm tiền mini 3D-9500

  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-9600

  Máy đếm tiền mini 3D-9600

  Đếm cộng dồn

  Đếm tiền giấy và polyme thông thường

  Tốc độ đếm: 1500 tờ/phút

  Hotline: 0909906896

 • 3D-A6

  Máy đếm tiền siêu giả 3D-A6

  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-BT05

  Máy đếm tiền 3D-BT05

  • 2mặt số
  • Kiểm tra tiền giả

  Hotline 0909906896

 • 3D-BT05

  Máy đếm tiền dành cho ngân hàng 3D-BT05

  • Kiểm tra tiền giả
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-BT886

  Máy đếm tiền 3D-BT886

  -Độ chính xác cao
  -Đếm thủ công và đếm tự động.chia mẻ,cộng dồn
  -Phân loại tiền polyme, chia mẻ

  Hotline: 0909906896